Kandavas novada Izglītības pārvalde

Izglītībā un sportā ārkārtējās situācijas laikā noteikti stingrāki ierobežojumi

Saglabājoties augstiem Covid-19 saslimstības rādītājiem, joprojām ir nepieciešams saglabāt esošos ierobežojumus un pastiprināt drošības pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos, tāpēc valdība 6.novembrī pieņēma lēmumu valstī izsludināt ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 6.decembrim, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Ārkārtējās situācijas rīkojums paredz ievērot sekojošas prasības:

Izglītības jomā:

 • turpināt sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu;
 • pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti, izņemot:
  • pirmskolas izglītības programmas apguvi;
  • vispārējās izglītības programmas apguvi 1. līdz 6. klasei (tai skaitā starptautiskas izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā);
  • profesionālās izglītības programmu tādas praktiskās daļas apguvi, kas nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti;
  • augstākās izglītības programmu tādas praktiskās daļas apguvi, kas nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti, un klīnisko praksi rezidentūrā;
  • sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Atbalsta materiāli attālināto mācību īstenošanai ārkārtējās situācijas laikā.
 • Pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve notiek attālināti, izņemot tādas praktiskās daļas apguvi, kas nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti.
 •  Ja izglītības iestādei, izglītojamam vai nodarbinātajam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, tad izglītības iestāde nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu par šo faktu un turpmāko darbības īstenošanas risinājumu.

Interešu izglītība un sports:

 • Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiek attālināti, klātienē iekštelpās tikai individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai ārtelpās vienā grupā vienlaikus ne vairāk kā 10 personas, vai tikai vienas izglītības iestādes grupas vai klases izglītojamiem, kuri vienlaikus nav citu grupu vai klašu izglītojamie (izņemot sporta un izglītības iestādes, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu). Šāda procesa ietvaros klātienē nav atļauta koru dziedāšana un pūšamo instrumentu kolektīva spēlēšana.
 • Noteikt, ka amatiermākslas un citi mākslinieciskie kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) mēģinājumu procesu īsteno attālināti vai klātienē tikai individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā). 
 • Pārtraukt bērnu nometņu darbību.
 • Atcelt un aizliegt visus sporta pasākumus (sacensības, paraugdemonstrējumus, šovus u.tml.), izņemot:
  • starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētos oficiālos treniņus) pieaugušo izlašu sportistiem, ja tās norisinās bez skatītājiem;
  • komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai pilngadīgi profesionāli sportisti (personas, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās) un tās norisinās bez skatītājiem.
 • Sporta treniņi (nodarbības) tiek organizēti ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot šādus nosacījumus:
  • sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 10 personas (neieskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas kapacitāte, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski pārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;
  • sporta treniņi (nodarbības) iekštelpās notiek individuāla apmeklējuma vai individuāla treniņa (viena sporta speciālista vadīta nodarbība vienai personai vai personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) ietvaros, ievērojot divu metru distanci, kā arī vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās iekštelpu sporta norises vietas platības.

Joprojām spēkā ir prasība par masku un sejas aizsegu lietošanu izglītības iestādēs. Skolēniem no 13 gadu vecuma, skolotājiem un skolas darbiniekiem sejas maskas ir jālieto izglītības iestādes koplietošanas telpās un vietās, kur satiekas skolotāji vai tiekas vairāku grupu bērni. Masku var nelietot, piemēram, klases telpās, kur kopā ir vieni un tie paši bērni. 

Ārkārtējas situācijas laikā jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi, tāpat ir piemērojami arī citi normatīvie akti Covid-19 ierobežošanas un seku pārvaldības jomā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Vairāk par šodien pieņemtajiem lēmumiem un ierobežojumiem Ministru kabineta tīmekļvietnē: www.mk.gov.lv

Avots: www.visc.gov.lv 

printēt

"Rudens nāca, lapas bira..."

04.11.2020 10:00 - 11:50 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks

Zelta rudens atnesis ne tikai pasakaini skaistas ainavas, bet arī iedvesmu darboties ar koku lapām.Lapas tika zīmētas,līmētas, izmantotas aplikācijās un ne tikai ....
     Tomēr skaistās un košās rudens lapas, kas mūs tā priecē, kādā brīdī no kokiem nobirst. Tā kā mums rūp tīra un sakopta vide,Ekorūķis aicināja visus PII "Zīļuks"  bērnus un darbiniekus uz lielo lapu grābšanas talku un saka lielu paldies, čaklajiem lapu grābšanas talciniekiem!

Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi konkursos04.11.2020

Attālinātajā mācību laikā pavasarī Kandavas Mākslas un mūzikas skolas jauno mākslinieku darbi aizceļoja uz dažādiem konkursiem. Rudens pusē sagaidīti iepriecinoši rezultāti.

 10.Starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas izstādes “Vērtību sakta” konkursā

Maria Mārīte Hesa – ATZINĪBA /skolotāja Linda Ekere/

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Valdība precizējusi piesardzības pasākumu regulējumu

Saglabājoties augstiem saslimstības rādītājiem, joprojām ir nepieciešams saglabāt esošos ierobežojumus un pastiprināt drošības pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos. 

Galvenās izmaiņas izglītības jomā saistītas ar masku lietošanu izglītības iestādēs. Jaunais regulējums paredz, ka gan skolotājiem, gan bērniem no 13 gadu vecuma būs jālieto sejas maskas atrodoties izglītības iestādes koplietošanas telpās. Mācību stundu laikā, klasē, kur kopā uzturas vienas klases bērni – masku var nelietot.

Interešu izglītības aktivitātes joprojām drīkst notikt tikai individuāli vai vienas klases ietvaros, stingri ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības.

Kā papildinājums jau esošajiem ierobežojumiem – pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošana notiks attālināti no 7. novembra, izņemot praktiskās mācības, kas nepieciešamas, lai apgūtu konkrētas prasmes.

Kādas vēl ir šobrīd spēkā esošās drošības prasības izglītības jomā?

 • 7.-12. klašu skolēni līdz 13. novembrim mācīsies attālināti. 
 • Profesionālās izglītības iestādes turpina darbu atbilstoši dibinātāja lēmumam. Šīm iestādēm mācības B modelī (daļēji attālināti) šobrīd ir pamatdarbošanās modelis, ja vien Slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis stingrākus ierobežojumus.
 • Speciālās izglītības iestādēs joprojām spēkā ir iespēja mācīties arī klātienē.

!Ievēro Covid-19 piesardzības pasākumus:

 • Divu metru distance. Izvairīšanās no drūzmēšanās.
 • Bieža roku mazgāšana un dezinficēšana.
 • Ja parādās kaut nelieli saaukstēšanās simptomi – paliec mājās un sazinies ar ģimenes ārstu.
 • Pasargā sevi un citus, jo tikai kopā mums izdosies apturēt straujo slimības izplatību.

Ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.

printēt

Labie darbi planētai!

02.11.2020 09:00 - 06.11.2020 - 11:30 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks

  Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt.Kopīgs sauklis šogad ir "Labie darbi planētai!" 
   Kandavas pilsētas PII "Zīļuks" ir sastādījis savu Rīcības plānu:
-sākt rītu ar kodeksa saukli,kas ir mūsu iestādes himnas divrinde;
-katru dienu (nedēļas ietvaros)diskutēt, vērtēt, padarītos darbus,ko esam paveikuši sešu gadu garumā;
- katra grupa veidos savu zināšanu,jautājumu un ideju plakātu.
Aicinām katru izmēģināt rīcības,ko īstenot savā ikdienā,uzsākt jaunas apņemšanās,piemēram,veselīgāk ēst,vairāk kustēties,braukt ar riteni,atrasties svaigā gaisā,taupīt dabas resursus...tā saudzējot mūsu planētu.Neviens nav par mazu, lai rīkotos un iedvesmojieties no mūsu labajiem darbiem!

Skolotājiem pieejami jaunās pieejas mācību līdzekļu paraugi pirmā pusgada tematiem

Skolotājiem 1.,4. 7. un 10. klašu grupās, kas sākuši pilnveidotā mācību satura īstenošanu, ir pieejami pirmā pusgada tematu mācību līdzekļu paraugi – kopumā 204 tematiem.

printēt Lasīt visu ziņu

PALĪGS attālināto mācību laikā

Saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, informējam par Ilearn.lv  piedāvājumu visām izglītības iestādēm, kuras ir skāris Covid-19 uzliesmojums - bezmaksas iLearn Virtuālās klases platformu līdz pat gada beigām, lai attālinātās mācības noritētu ērtā, viegli saprotamā e-vidē un bez lieka stresa. 


 • Tiešsaistes Videokonference

Augstas kvalitātes videokonferenču sistēma, kurai var pieslēgties no jebkuras viedierīces vai datora.

 • Virtuālā Tāfele

Virtuālā tāfele, kura ļauj iesaistīt skolēnus klases darbā, kopīgot prezentācijas, video un attēlus.

 • Jautājumu un atbilžu sesija

Ātri uzdodiet jautājumus un saņemiet tūlītēju atbildi no visiem skolēniem ar vienu peles klikšķi

 • Video ieraksts

Ierakstiet sesijas un noskatieties atkārtojumu jebkurā Jums vai skolēnam ērtākā laikā.

 Virtuālās klases pakalpojums visām Covid-19 skartajām mācību iestādēm Latvijā bez maksas būs pieejams līdz 01.01.2021. 

Lai pieteiktos, izglītības iestādes vadībai ir nepieciešams sazinieties ar mums pa e-pastu: info@ilearn.lv vai tel. Nr. 29000300, lai varam izklāstīt vairāk informācijas par mūsu piedāvājumu un tālākajām darbībām.

Vairāk par Virtuālo klasihttps://www.ilearn.lv/virtu%C4%81l%C4%81-klase

Avots: VISC mājas lapa

printēt Lasīt visu ziņu galerija (1)
<>

Jaunākās galerijas