Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

Jaunumi

Kandavas Deju skola uzņem audzēkņus

19.05.2015

depositphotos_2523651_xxl.jpgKandavas Deju skola uzņem jaunus audzēkņus,
kuri vēlas padziļināti apgūt dejas žanru,
lietderīgi pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot savu fizisko un garīgo attīstību.


Pieteikties var visās vecuma grupās no 3 gadu vecuma; interešu izglītības grupās, profesionālās ievirzes klasēs.
Dokumentus pieņemam no 26.maija- 5.jūnijam.
Sīkāka informācija pa telefonu 29407710.

Noslēdzies konkurss Kandavas novada skolu 7. - 8. klašu kolektīviem „Esi aktīvs - bez atkarībām! 2015”

18.05.2015

Šogad uz konkursa noslēguma pasākumu jauniešu centrā „Nagla” pulcējās tā dalībnieki Kandavas novada Zantes pamatskolas 8.klase un audzinātāja Antra Grundmane, Kandavas internātvidusskolas 7.a klase un audzinātājas Vita Eglīte un Māŗīte Rozīte, Cēres pamatskolas 7.klase ar audzinātāju Natāliju Murāni, kā arī skolu direktori Kristīne Elksnīte Juta Reinsone un Elita Lavrinoviča, konkursa rīkotāji, atbalstītāji un sponsori.

Lasīt visu ziņu galerija (0)

Kandavas novada skolu un ansambļu skatē

28.04.2015

bcbf2ebb70d57f7037f6ab597cf95647.jpg28. aprīlī, Kandavas internātvidusskolā notika Kandavas novada vispārizglītojošo skolu koru un ansambļu skate, kur tikās mazie un lielie dziedāji. Koncertā piedalījās 10 dziedošie kolektīvi no Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas, Kandavas internātvidusskolas, Zemītes pamatskolas, Vānes pamatskolas, kā arī mazie dziedātāji no Matkules sākumskolas. Koncerts notika divās daļās. Pirmajā daļā uzstājās kolektīvi, kurus vērtēja žūrija. Visaugstāko I pakāpi ieguva kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 2.-4.kl.koris, Kandavas K. Mīlenbaha 1.kl.koris, kā arī Kandavas internātvidusskolas 1.-4.kl.ansamblis. II pakāpes diplomus žūrija piešķīra Matkules sākumskolas 1.-6.kl.korim un 5.-9.kl. Vānes pamatskolas ansamblim. Otrajā daļā savu meistarību rādīja kolektīvi no Zemītes pamatskolas mūzikas pulciņš, pirmsskolas un sākumskolas ansamblis „Spārīte”, kā arī popgrupa „Mākonīši” un Kandavas novada Zantes pamatskolas 1.-4.kl.vokālā studija.

Lasīt visu ziņu galerija (10)

Kandavas novada 2.-4. klašu skolēnu pētniecisko darbu konference

27.04.2015

Kandavas novada 2.-4.kl. pētniecisko darbu konference notika 2015.gada23.aprīlī, Kandavas internātvidusskolā.

Skolēnu pētniecisko darbu mērķis ir veidot skolēnos patstāvīgās darbības attīstību, veicināt pētnieciskās darbības prasmju, spriešanas un viedokļa formulēšanu, kā arī padarīt interesantāku un mērķtiecīgāku mācību procesu.

Skolēnu pētniecisko darbu konferencē piedalījās 18 skolēni ar 16 darbiem. Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja visu mazo pētnieku sniegumu. Izvēlētas tēmas bija ļoti dažādas. Tika pētīta Līgupe, zirgi, žagatas, vēroti putni pie barotavām, staigāts pa baskāju taku, kura pašu spēkiem gatavota, kā arī pētītas citas dažādas tēmas.

Lasīt visu ziņu

Valsts 39.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

27.04.2015

No 24.- 26.aprīlim norisinājās Valsts 39.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference.

Mūsu novadu pārstāvēja divi darbi Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 11.klases skolnieks Roberts Lepsis ar darbu „Ābolu kvalitātes uzlabošana ar papildmēslošanu un augļu retināšanu” un 11.klases skolniece Anete Prodniece ar darbu „Valodas kļūdas interneta ziņu vietnēs”.

APSVEICAM!!!

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolnieku Robertu Lepsi ar iegūto II pakāpes diplomu Valsts 39. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Paldies darba vadītājiem un konsutantiem Ingunai Auziņai, Antrai Petkevičai un Jānim Lepsim.

Kandavas novada skolu koru skate

23.04.2015

afcc45077e3c430906f0b434716eaaed.jpg21. aprīlī, Kandavas internātvidusskolā notika 5.-9. klašu un zēnu koru starpskate, kurā piedalījās un savus spēkus pirms lielās skates pārbaudīja dziedātāji no Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas un Kandavas internātvidusskolas. Katram korim bija jādzied trīs dziesmas – viena obligātā – Jūlija Rozīša un Lauras Polences «Stāvēju, dziedāju» un divas pēc izlozes. Kandavas K.Mīlenbaha 5.-9.kl.koris izlozes kārtā dziedāja R.Paula , Knuta Skujenieka „Mana tēvu zeme” un U.Marhileviča un G.Rača „Tikai tā”. Kandavas internātvidusskolas 5.-9.kl.koris dziedāja latviešu tautas dziesmu Jāzepa Vītola apdarē „Kas kaitēja nedzīvot” un V.Pūces, R.Fomina „Mana zeme” no cikla „Zeme”. Kandavas internātvidusskolas zēnu koris kā obligāto dziedāja latviešu tautas dziesmu Jāzepa Vītola apdarē „Kas kaitēja nedzīvot” un divas izlozes dziesmas Kārļa Lāča un Evitas Mamajas „Jūriņ prasa” un „Ja tu teiksi” no cikla „Jaunības dziesmas”

Lasīt visu ziņu galerija (8)

Raksti dabā, raksti folklorā, raksti dziesmā, raksti dejā...

23.04.2015

21.aprīlī noslēdzās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Rakstu darbi”. Mūsu novadu Pierīgas reģionā ar saviem darbiem pārstāvēja Cēres pamatskola (sk.Drosmiņa Krūmiņa) un Kandavas internātvidusskola (sk. Dzintra Tauriņa). Izstādē no Kandavas novada piedalījās 6 darbi.

Lasīt visu ziņu galerija (26)
<>

Jaunākās galerijas